HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Vårt arbetssätt

präglas av:

star1 Drivkraft
star1 Engagemang
star1 Flexibilitet
star1 Kreativitet
star1 Resultatfokus
star1 Integritet

Erfarenhet
Vi har stor erfarenhet av näringslivet, såväl nationellt som internationellt. Vi jobbar också med med andra typer av organisationer, såväl offentliga som privata.

Utförda uppdrag
star1Utbildning och avbildning
star1 Utveckling och avveckling
star1 Omstrukturering och uppbyggnad
star1 Förändring och stabilisering
star1 Medverkan i företagsförvärv
star1 Implementering av kulturer
star1 Interaktiva fackliga relationer

portal-right-upper


portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom