HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Support/Helpdesk

star1 Vill kunden ha oss som en helpdesk går det alldeles utmärkt
star1

Vi kan överenskomma om i princip vilket affärsområde som helst inom vår kompetensstruktur
star1 På distans, via mail och telefon
star1 Via rapportering och/eller avstämningsmöten på plats hos kund

Support, i form av bollplank till exempelvis ledare, ledningsgrupper och VD
star1 Vi kan ha löpande avtal, likaväl som tidsatta
star1 Vi har också olika prisnivåer, beroende på tjänstens art
portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom