HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Utbildning/Utveckling

star1 Utbildningsprogram för ledare, medarbetare och team
star1 Efterföljande tillämpningsprogram för ledare, medarbetare och team
star1 Utvecklingssamtal – hela processen från A-Ö
star1 Utbildning i HR-ekonomi, med företagsekonomi som bas
star1 Utbildning special – Human Resources, bredd och djup, enligt det s k T-konceptet
star1 Seminarier inom HRM – bredd och/eller djup
star1 Organisationsutveckling genom
• Befattningar
• Ansvarsområden
• Flödesprocesser
• Kompetensstrukturer
• Ledarskap
portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom