HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Policies och regelverk

star1 Arbetgivarfrågor och arbetsrätt
star1 Lokala avtal – uppbyggnad och revidering
star1 Fackliga relationer
star1 Fackligt samarbete
star1 Fackligt utvecklingsarbete med arbetsgivaren
star1 Uppbyggnad av förtroenderelationer – arbetsgivare, fackliga organisationer
star1 Policies, skapande och förnyelser
star1 Regelverk, tillämpning och uppföljning
star1 Strukturer och förändring av
• Befattningar
• Kompetensområden
• Ansvarsområden
portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom