HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Management

star1 Hyr in resurs
HR-chef att hyra
Projektledare att hyra
Konsulttid till förfogande att hyra
Managementresurs för VD, ledningsgrupp och enskilda ledare
Managementresurs, specifikt för HR-chef
Mentorprogram
Samtalspartner till VD/Platschef
Fackliga relationer
Fackligt samarbete
Fackligt utvecklingsarbete med arbetsgivaren
Uppbyggnad av förtroenderelationer – arbetsgivare, fackliga organisationer
portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom