HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Förändringsprocesser

star1 Externt
star1 Internt
• Kommunikation som vardagsverktyg
• Kommunikationskanaler
• Kommunikation två-vägs
• Kommunikation som affärsverktyg
star1 Projektledning av förändringsprocesser
star1 Projektsupport löpande, och i förnyelseprocesser
star1 Policies och regelverk – uppbyggnad och utveckling
star1 Helpdesk
• På distans, via mail och telefon
• Löpande support enl avtal
star1 Skräddarsytt
• Rekommenderade program/support
• Skräddarsydda, utifrån våra basprodukter
• Helt skräddarsydda efter kundens behov
portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom
<td style="background-image:  url(images/stories/portal/portal_right-float.png);text-align: left;" valign="top"><img alt="portal-right-upper" src="images/stories/portal/portal-right-upper.png" height="263" width="122" /></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="background-image: url(images/stories/portal/portal-left-float.png); height: 100px; text-align: left;"></td>
<td style="background-image: url(images/stories/portal/portal_right-float.png); text-align: left;"></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="background-image: url('/images/stories/portal/portal-left-float.png'); height: 132px; text-align: left;" valign="bottom"><img alt="portal-left-down" src="images/stories/portal/portal-left-down.png" height="132" width="120" /></td>
<td style="background-image:  url(images/stories/portal/portal_right-float.png);text-align: left;" valign="bottom"><img alt="portal-right-lower" src="images/stories/portal/portal-right-lower.png" height="132" width="122" /></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="height: 27px; text-align: left;"><img alt="portal-left-bottom" src="images/stories/portal/portal-left-bottom.png" height="27" width="120" /></td>
<td style="text-align: left;" colspan="5"><img alt="portal-bottom" src="images/stories/portal/portal-bottom.png" height="27" width="300" /></td>
<td style="text-align: left;"><img alt="portal-right-bottom" src="images/stories/portal/portal-right-bottom.png" height="27" width="121" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>