HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Produkter - översikt

Håll markören över en text för att se förklaring. Mer info om produkterna finns i sidodörrarna.

star1 Hyr in resurs• HR-chef att hyra
• Projektledare att hyra.
star1 Utbildning och utveckling• Utbildningsprogram för ledare, medarbetare och team
• Efterföljande tillämpningsprogram för ledare, medarbetare och team
• Utvecklingssamtal – hela processen från A-Ö
• Utbildning i HR-ekonomi, med företagsekonomi som bas
• Utbildning special – Human Resources, bredd och djup, enligt det s k T-konceptet
• Seminarier inom HRM – bredd och/eller djup
star1 Management• Managementresurs för VD, ledningsgrupp och enskilda ledare
• Managementresurs, specifikt för HR-chef
• Mentorprogram
• Samtalspartner till VD/Platschef
star1 Kommunikation• Externt
• Internt
• Kommunikation som vardagsverktyg
• Kommunikationskanaler
• Kommunikation två-vägs
• Kommunikation som affärsverktyg
star1 Projekt• Projektledning av förändringsprocesser
• Projektsupport löpande och i förnyelseprocesser
star1 Organisation• Organisationsutveckling av
• Förändrade befattningar
• Kompetens
• Ansvarsområden
• Flöden
star1 Fackligt• Fackliga relationer
• Fackligt samarbete
• Fackligt utvecklingsarbete med arbetsgivaren
• Uppbyggnad av förtroenderelationer – arbetsgivare, fackliga organisationer
star1 Policies• Policies och regelverk – uppbyggnad och utveckling
star1 Helpdesk• På distans
• Löpande, utöver pågående uppdrag
star1 Skräddarsytt• Rekommenderade program/support
• Skräddarsydda, utifrån våra basprodukter
• Helt skräddarsydda efter kundens behov
star1 English

portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom