HRM Professional AB

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Marknad och målgrupp

HRM Professional AB arbetar på den svenska marknaden – med alla typer av företag och organisationer. Våra uppdrag ligger främst i Götaland och Södra Svealand

Vi har stor erfarenhet av näringslivet, i synnerhet medelstora och större företag, såväl nationella som internationella.
Vi jobbar också med med andra typer av organisationer, såväl offentliga som privata

Vår målgrupp är i första hand, kunder som sätter kvalitet och leveranssäkerhet högt på sin priolista
Förutom detta förknippas HRM Professional AB som varumärke, just av professionalitet och seriositet
Våra kunder
Våra kunder finns i exempelvis Stockholm, Linköping, Västerås, Jönköping, Malmö, Karlskrona, Göteborg, Falkenberg, Skövde, Vaggeryd, Skillingaryd och Töreboda

Vi har haft uppdrag inom såväl varuproduktion som tjänsteproduktion, exempelvis Telekombranschen – Elektronikbranschen - Verkstads-/metallbranschen - Skånska vårdförbundet – Utbildningsbranschen - IT-branschen – lokal näringslivsorganisation

Uppdragen har varit större och mindre, längre och kortare, komplicerade och lättare, där resultaten tillfört kundnytta och kundvärde

Exempel på uppdrag
Kontakta oss, så berättar vi mera om våra uppdrag och erfarenheter

Referenser
Referenser ges mycket gärna, efter personlig kontakt.
Välkommen, för en förutsättningslös diskussion och dialog!
portal-right-upper

portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom