HRM Professional AB

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
portal-left-top portal-top portal-right-top
portal-left-up

Kompetens

Vår kompetens bygger på arbetsuppgifter/uppdrag/roller som präglats av:
star1 Utbildning och avbildning
star1 Utveckling och avveckling
star1 Omstrukturering och uppbyggnad
star1 Förändring och stabilisering
star1 Medvind och motvind
star1 Medverkan i företagsförvärv
star1 Implementerat olika kulturer
star1 Interaktiva fackliga relationer

portal-right-upper
portal-left-down portal-right-lower
portal-left-bottom portal-bottom portal-right-bottom

HRM Professional AB - historik och status

 

HRM Professional AB:s affärskoncept skapades våren 2001 och företaget grundades och sjösattes av Lennart Hjalmarsson i aktiebolagsform under hösten 2001.

 

HRM Professional AB har sin grund i lång och professionell erfarenhet – med tyngdpunkt från näringslivet.

Vår affärsidé och produkter anpassar vi till alla typer av organisationer och organisationsstorlek.

 

Vår kompetens bygger på arbetsuppgifter/uppdrag/roller som präglats av

 

 • Utbildning och avbildning

 • Utveckling och avveckling

 • Omstrukturering och uppbyggnad

 • Förändring och stabilisering

 • Medvind och motvind

 • Medverkan i företagsförvärv

 • Implementerat olika kulturer

 • Interaktiva fackliga relationer